Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

czystenieczyste
8918 93b7
Reposted fromshar17666 shar17666
czystenieczyste
7265 d5ff
Reposted fromshar17666 shar17666
czystenieczyste
5417 2343
Reposted fromshar17666 shar17666
czystenieczyste
2245 adb8
Reposted fromshar17666 shar17666
czystenieczyste
7832 2b93 500
Reposted fromshar17666 shar17666
czystenieczyste
5288 56a2
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaMamba Mamba
czystenieczyste
5313 4141
Reposted fromWhiltierna Whiltierna
czystenieczyste
1390 750e
Reposted fromamphetamine amphetamine

March 22 2017

czystenieczyste

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaszelestyna szelestyna
czystenieczyste
0815 2a75
"Is it poisonous?"
"Like all beautiful things."
Reposted fromgreendaemon greendaemon viaszelestyna szelestyna

March 20 2017

czystenieczyste
4432 e279
Reposted fromsexandviolins sexandviolins viaszelestyna szelestyna

March 07 2017

czystenieczyste

otwieraj się- prosi  serce

i przez chwilę dostrzegasz blask słońca

wychwyciłam czułość w twoich oczach

i nie mogę zapomnieć

przez chwilę czujesz oddech duszy

ściśnięcie wewnątrz

i już tylko płoniesz

od niezaspokojonych pragnień

od niespełnionych snów

gdy czujesz ból duszy- uciekasz od siebie

a potem jeszcze piasek w oczach

i prawie płaczesz z tęsknoty

za niespełnieniem czułych poranków

i dotykiem prostej radości

wychwyciłam twój smutek spojrzeń

odczuwaj- woła dusza

kochaj – krzyczy serce

nie chcę- odpowiada rozum

bo wtedy drżę i czuje się słaby

odepchnę to

zapomnę

i nic już nie czujesz

March 04 2017

czystenieczyste
jestem dzbanuszkiem do herbaty oto moja rączka i dziubek pękaty
gdy buchnę parą i wydam krzyk napij się herbaty łyk

March 01 2017

czystenieczyste
5446 b18a 500
Reposted bypinupbondagefilthincMartwa13

February 28 2017

czystenieczyste
czystenieczyste
9063 a679
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaadhara adhara

February 24 2017

czystenieczyste
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski

February 21 2017

czystenieczyste
4538 8942
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock

February 20 2017

czystenieczyste
9917 409e
Reposted fromepidemic epidemic viamental-cat mental-cat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl